3XL NIKE n Girbaud style

2016-04-04 17.35.49.jpg
2016-04-04 17.36.56.jpg
2016-04-04 17.37.44.jpg

NIKE 00’s vintage AIR logo mesh football jersey 3XL sold

Girbaud 90’s vintage baggy red velcro ice blue denim shorts W38 sold